DoAct® TOOL


Versio 1.0 / 22.8.2016
Ota yhteyttä

DoAct® TOOL - työkalu pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmien valintaan

Hei,

tervetuloa käyttämään DoAct® TOOL -työkalua. Työkalu on suunniteltu avustamaan in situ ja on site kunnostustekniikoiden valinnassa.
Sen avulla saat apua PIMA-kohteen kunnostusmenetelmien valintaan, lisätietoa kohteen kunnostuksessa huomioitavista seikoista ja lisäksi kohteeseen parhaiten soveltuvan DoAct® CORE -kunnostusjärjestelmäkokonaisuuden.
Aloita tästä
Lisätietoa DoAct® TOOLista, sen käytöstä sekä DoAct® CORE laitteistosta saat Doranovalta. www.doranova.fi 03-31431111

Perttu Mattila

Toimialajohtaja
Pilaantuneet maa-alueet
0400 771 981

Mikko Myllymäki

Tutkimuspäällikkö
Pilaantuneet maa-alueet
044 753 0124

Mitä toimenpiteitä vaativia haitta-aineita kohteessa on havaittu?

Pohjaveden sisältämän kiintoaineen tai saostuvien metallien määrä?

Esiintyykö haitta-aineita faasina (vapaana kerroksena)?

Mikä on kunnostusta vaativa matriisi?

Onko selkeää päästölähdettä vai laimeita pitoisuuksia?

Millä syvyydellä pilaantuma pääosin sijaitsee?

Mikä on pilaantuneen alueen laajuus?

Mikä on pilaantuneen maan määrä?

Missä maalajissa pilaantuma pääosin sijaitsee?

Sijaitseeko pilaantuma pohjavesialueella?

Onko pilaantumaa rakennusten / infran alapuolella?

Onko kiinteistöllä aktiivista toimintaa nyt ja kunnostusaikana?

Suunnitellut riskinhallintatoimenpiteet?

Mikä on pohjaveden virtausnopeus?

Onko virtaussuunta selvitetty ja tiedossa?

pH

Redox

Happipitoisuus

Sähkönjohtavuus

Mitkä ovat kunnostustavoitteet?

Mikä on käytettävissä oleva kunnostusaika?